So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Máy tiện cao tốc
 • Máy tiện cao tốc Jessey Champion 1250 (1550)

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 190
  • Vòng xoay trên giường(mm): 390
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 240
  • Vòng xoay tháo hầu: 610
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 1250
  • Khe hở hầu(mm): 150
  • Mũi trục chính: D-1-6
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 54
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 25-2000
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 2 , Phạm vi (RPM) : 18-2500
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 6
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 4 , Chống tâm ụ động : MT No. 4
  • Kích thước giường: 2200x270
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 230 , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 120 , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 155
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 5.5kw (7.5HP) , Mua thêm : 3.75kw (5HP) , Vô cấp : 5.5kw (7.5HP)
  • Kích thước: 2515x1016x1600
  • Khối lượng(Kg): 1500
 • Máy tiện cao tốc Jessey Major 2280

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 280
  • Vòng xoay trên giường(mm): 560
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 390
  • Vòng xoay tháo hầu: 810
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 2000
  • Khe hở hầu(mm): 220
  • Mũi trục chính: D-1-8
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 80
  • Tốc độ trục chính: Số : 16 , Phạm vi (RPM) : 20-1600
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 2 , Phạm vi (RPM) : 16-2000
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 7
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 5 , Chống tâm ụ động : MT No. 5
  • Kích thước giường: 3175x345
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 265 (10.5) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 135 (5.25) , Hành trình trục ụ động(mm/inch) : 180 (7)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.04-1.0 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.5 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 7.5kw (10HP) , Mua thêm : 9.375kw (12.5HP) , Vô cấp : 7.5kw (10HP)
  • Kích thước: 3455x1100x1830
  • Khối lượng(Kg): 2700
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 2660

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 330
  • Vòng xoay trên giường(mm): 660
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 460
  • Vòng xoay tháo hầu: 860
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 1500
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 3015x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 330(13) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 4000x1910x1910
  • Khối lượng(Kg): 4300
 • Máy tiện cao tốc Jessey Major 2080

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 254
  • Vòng xoay trên giường(mm): 510
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 340
  • Vòng xoay tháo hầu: 760
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 2000
  • Khe hở hầu(mm): 220
  • Mũi trục chính: D-1-8
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 80
  • Tốc độ trục chính: Số : 16 , Phạm vi (RPM) : 20-1600
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 2 , Phạm vi (RPM) : 16-2000
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 7
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 5 , Chống tâm ụ động : MT No. 5
  • Kích thước giường: 3175x345
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 265 (10.5) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 135 (5.25) , Hành trình trục ụ động(mm/inch) : 180 (7)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.04-1.0 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.5 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 7.5kw (10HP) , Mua thêm : 9.375kw (12.5HP) , Vô cấp : 7.5kw (10HP)
  • Kích thước: 3455x1100x1778
  • Khối lượng(Kg): 2500
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 26120

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 330
  • Vòng xoay trên giường(mm): 660
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 460
  • Vòng xoay tháo hầu: 860
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 3000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 4530x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 330(13) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 5500x1910x1910
  • Khối lượng(Kg): 6000
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 30160

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 380
  • Vòng xoay trên giường(mm): 760
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 560
  • Vòng xoay tháo hầu: 960
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 4000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 5545x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 380(15) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 6520x1910x2120
  • Khối lượng(Kg): 7400
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 2680

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 330
  • Vòng xoay trên giường(mm): 660
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 460
  • Vòng xoay tháo hầu: 860
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 2000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 3515x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 330(13) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 4500x1910x1910
  • Khối lượng(Kg): 5000
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 30120

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 380
  • Vòng xoay trên giường(mm): 760
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 560
  • Vòng xoay tháo hầu: 960
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 3000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 4530x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 380(15) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 5500x1910x2120
  • Khối lượng(Kg): 6200
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 3080

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 380
  • Vòng xoay trên giường(mm): 760
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 560
  • Vòng xoay tháo hầu: 960
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 2000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 3515x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 380(15) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 4500x1910x2120
  • Khối lượng(Kg): 5200
 • Máy tiện cao tốc Jessey General 26160

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 330
  • Vòng xoay trên giường(mm): 660
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 460
  • Vòng xoay tháo hầu: 860
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 4000
  • Khe hở hầu(mm): 410
  • Mũi trục chính: D-1-11
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 105
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 10-1395
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 4 , Phạm vi (RPM) : 10-1400
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 8
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 6 , Chống tâm ụ động : MT No. 6
  • Kích thước giường: 5545x480
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 330(13) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 250(10) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 300(12)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 11.25kw (7.5HP) , Mua thêm : 15kw (5HP) , Vô cấp : 11.25kw (7.5HP)
  • Kích thước: 6520x1910x1910
  • Khối lượng(Kg): 7200
 • Máy tiện cao tốc Jessey Major 1840

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 228
  • Vòng xoay trên giường(mm): 460
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 290
  • Vòng xoay tháo hầu: 710
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 1000
  • Khe hở hầu(mm): 220
  • Mũi trục chính: D-1-8
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 80
  • Tốc độ trục chính: Số cấp tốc độ : 16 , Phạm vi (RPM) : 20-1600
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 2 , Phạm vi (RPM) : 16-2000
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 7
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 5 , Chống tâm ụ động : MT No. 5
  • Kích thước giường: 2110x345
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 265 (10.5) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 135 (5.25) , Hành trình trục ụ động (mm/inch) : 180 (7)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu Module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu Module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.040-1.00 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.50 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 7.5kw (7.5HP) , Mua thêm : 9.375kw (5HP) , Vô cấp : 7.5kw (7.5HP)
  • Kích thước: 2388x1100x1573
  • Khối lượng(Kg): 2050
 • Máy tiện cao tốc Jessey Major 20120

  Liên hệ

  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Jessey
  • Chiều cao mũi chống tâm(mm): 254
  • Vòng xoay trên giường(mm): 510
  • Vòng xoay trên bàn trượt: 340
  • Vòng xoay tháo hầu: 760
  • Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm(mm): 3000
  • Khe hở hầu(mm): 220
  • Mũi trục chính: D-1-8
  • Đường kính lỗ trục chính(mm): 80
  • Tốc độ trục chính: Số : 16 , Phạm vi (RPM) : 20-1600
  • Tốc độ vô cấp: Bước hộp số : 2 , Phạm vi (RPM) : 16-2000
  • Áo côl lỗ trục chính: MT No. 7
  • Chống tâm: Chống tâm trục chính : MT No. 5 , Chống tâm ụ động : MT No. 5
  • Kích thước giường: 4190x345
  • Hành trình: Hành trình băng trượt ngang (mm/inch) : 265 (10.5) , Hành trình băng trượt trên (mm/inch) : 135 (5.25) , Hành trình trục ụ động(mm/inch) : 180 (7)
  • Ren: Số bước ren hệ inch : 45 , Phạm vi bước ren hệ inch T.P.I : 2-72 T.P.I , Số bước ren hệ mét : 39 , Phạm vi bước ren hệ mét : 0.2-14mm , Số bước ren hệ D.P : 21 , Phạm vi bước ren hệ D.P : 8-44 D.P , Số bước ren kiểu module M.P : 18 , Phạm vi bước ren kiểu module M.P : 0.3-3.5mm
  • Bước tiến chuyển động: Bước tiến chuyển động dọc (mm/inch) : 0.04-1.0 (0.0015-0.04) , Bước tiến chuyển động ngang (mm/inch) : 0.02-0.5 (0.0008-0.02)
  • Động cơ chính: Kèm theo : 7.5kw (10HP) , Mua thêm : 9.375kw (12.5HP) , Vô cấp : 7.5kw (10HP)
  • Kích thước: 4470x1100x1778
  • Khối lượng(Kg): 3500
Giỏ hàng của tôi (0)