So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Máy hàn dây(dùng cho mạch)
 • 3700E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây tự động
  • Bộ vi xử lý: Intel Pentium IV
  • Bộ nhớ RAM: 512Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: 10 gram đến 175 gram
  • Siêu âm: tích hợp, 8 bit, 4 watts
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: LCD 15”
  • Kính hiển vi: Olympus SZ3060E
  • Đèn chiếu: bóng đôi
 • 454647E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây bán tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: thay đổi được, 10-250 gram
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 5 w
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 19
  • Vi tay máy: Đối trọng, tay đơn trên các trục X-Y-Z
  • Đầu kéo dây: 0.5 inch với con lăn dùng bi cho phép hàn tròn
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
 • 3536E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây tự động
  • Bộ vi xử lý: Intel Pentium IV
  • Bộ nhớ RAM: 512Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: 10 gram đến 175 gram
  • Siêu âm: tích hợp, 8 bit, 4 watts
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: LCD 15”
  • Kính hiển vi: Olympus SZ3060E
  • Đèn chiếu: bóng đôi
 • 4546E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây bán tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: thay đổi được, 10-250 gram
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 5 w
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 19
  • Vi tay máy: Đối trọng, tay đơn trên các trục X-Y-Z
  • Đầu kéo dây: 0.5 inch với con lăn dùng bi cho phép hàn tròn
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
 • 7400E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây không tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5625"
  • Lực nén khi hàn: 10– 250 gam (có thể điểu chỉnh được)
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 16
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 7600E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây không tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5625"
  • Lực nén khi hàn: 10– 250 gam (có thể điểu chỉnh được)
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 16
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 7600D

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây không tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5"
  • Lực nén khi hàn: Lực nén khi hàn: 10– 100 gam (có thể điểu chỉnh đư
  • Siêu âm: Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 19
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 7700E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây không tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5625"
  • Lực nén khi hàn: 10– 250 gam (có thể điểu chỉnh được)
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 16
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 7700D

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5"
  • Lực nén khi hàn: 10– 150 gam (có thể điểu chỉnh được)
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 16
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 353637E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây tự động
  • Bộ vi xử lý: Intel Pentium IV
  • Bộ nhớ RAM: 512Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: 10 gram đến 175 gram
  • Siêu âm: tích hợp, 8 bit, 4 watts
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: LCD 15”
  • Vi tay máy: Đối trọng, tay đơn trên các trục X-Y-Z
  • Đầu kéo dây: 0.5 inch với con lăn dùng bi cho phép hàn tròn
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
 • 7400D

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây không tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.001"
  • Chiều sâu: 0.5"
  • Lực nén khi hàn: 10– 100 gam (có thể điểu chỉnh được)
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 4 w (tiện ích định vị mối hàn)
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 19
  • Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
  • Đầu kéo dây: 0.5” dùng bi
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
 • 4700E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: West Bond
  • Loại máy hàn: Máy hàn dây bán tự động
  • Bộ vi xử lý: Motorola 68000
  • Bộ nhớ RAM: 256Mb
  • Phân giải theo chiều thẳng đứng - Z: 0.5”
  • Chiều sâu: 0.5”
  • Lực nén khi hàn: thay đổi được, 10-250 gram
  • Siêu âm: tích hợp sẵn, 8 bít, 5 w
  • An toàn tĩnh điện: 1
  • Màn hình hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
  • Chiều dài tay nạp dây hàn(mm): 19
  • Vi tay máy: Đối trọng, tay đơn trên các trục X-Y-Z
  • Đầu kéo dây: 0.5 inch với con lăn dùng bi cho phép hàn tròn
  • Kính hiển vi: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
  • Đèn chiếu: tuỳ chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện, ESD)
Giỏ hàng của tôi (0)