So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Máy gấp mí tôn
 • FINTEK V-1016

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:1.6mm (16GA) , Inox:1.0mm (20GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 3075
  • Kích thước máy (mm): 3700x850x1000
  • Trọng lượng máy (kg): 1300
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-816

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:1.6mm (16GA) , Inox:1.0mm (20GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 2465
  • Kích thước máy (mm): 3120x850x1000
  • Trọng lượng máy (kg): 750
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-612

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.5mm (12GA) , Inox: 1.6mm (16GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 1855
  • Kích thước máy (mm): 2450x850x1000
  • Trọng lượng máy (kg): 750
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-1014-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.0mm (14GA) , Inox: 1.2mm (18GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 3048
  • Kích thước máy (mm): 3700x850x1100
  • Trọng lượng máy (kg): 1550
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-412

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.5mm (12GA) , Inox: 1.6mm (16GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 1232
  • Kích thước máy (mm): 1800x850x1000
  • Trọng lượng máy (kg): 600
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-4022-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:0.8mm (22GA) , Inox: 0.6mm (24GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 4000
  • Kích thước máy (mm): 4700x900x1200
  • Trọng lượng máy (kg): 2700
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-812-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.5mm (12GA) , Inox: 1.6mm (16GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 2440
  • Kích thước máy (mm): 3120x850x1150
  • Trọng lượng máy (kg): 1460
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-412-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.5mm (12GA) , Inox: 1.6mm (16GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 1220
  • Kích thước máy (mm): 1800x850x1100
  • Trọng lượng máy (kg): 900
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-816-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:1.6mm (16GA) , Inox: 1.0mm (20GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 2440
  • Kích thước máy (mm): 3120x850x1100
  • Trọng lượng máy (kg): 1150
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-1016-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:1.6mm (16GA) , Inox: 1.0mm (20GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 3048
  • Kích thước máy (mm): 3700x850x1150
  • Trọng lượng máy (kg): 1450
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-1218-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:1.2mm (18GA) , Inox: 0.8mm (22GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 3700
  • Kích thước máy (mm): 4250x850x1200
  • Trọng lượng máy (kg): 2450
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • FINTEK V-612-6

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Fintek
  • Khả năng lớn nhất của tấm (mm): Thép:2.5mm (12GA) , Inox: 1.6mm (16GA)
  • Chiều dài gấp được (mm): 1830
  • Kích thước máy (mm): 2450x850x1100
  • Trọng lượng máy (kg): 1100
  • Xuất xứ: Đài Loan
Giỏ hàng của tôi (0)