So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Máy dập thủy lực
 • Đầu dập nổi Dalushan CHY-150

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Dalushan
  • Model: CHY-150
  • Khả năng dập (tấn): 900
  • Độ mở lớn nhất (mm): 150
  • Hành trình dập (mm): 30
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 5
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 5
  • Tốc độ lên (mm/giây): 5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Tecpos TPUN 2416-11

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Tecpos
  • Model: TPUN-2416-11
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • SERIES YCT-C20

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCT-C20
  • Khả năng dập (tấn): 20
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 600x500
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 160
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 15
  • Tốc độ lên (mm/giây): 160
  • Động cơ (HP): 8
 • SERIES YCT-C10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCT-C10
  • Khả năng dập (tấn): 10
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 550x420
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 160
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 10
  • Tốc độ lên (mm/giây): 170
  • Động cơ (HP): 3
 • YEH CHIUN YCH-200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-200
  • Khả năng dập (tấn): 200
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 1000x800
  • Độ mở lớn nhất (mm): 800
  • Hành trình dập (mm): 600
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 10
  • Tốc độ lên (mm/giây): 120
  • Động cơ (HP): 30
 • YEH CHIUN YCH-100

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-100
  • Khả năng dập (tấn): 100
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 750x600
  • Độ mở lớn nhất (mm): 600
  • Hành trình dập (mm): 400
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 14
  • Tốc độ lên (mm/giây): 120
  • Động cơ (HP): 20
 • YEH CHIUN YCH-150

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-150
  • Khả năng dập (tấn): 150
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 900x700
  • Độ mở lớn nhất (mm): 800
  • Hành trình dập (mm): 550
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 14
  • Tốc độ lên (mm/giây): 120
  • Động cơ (HP): 25
 • YEH CHIUN YCH-30

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-30
  • Khả năng dập (tấn): 30
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 600x500
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 14
  • Tốc độ lên (mm/giây): 100
  • Động cơ (HP): 10
 • YEH CHIUN YCH-20

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-20
  • Khả năng dập (tấn): 20
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 600x500
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 15
  • Tốc độ lên (mm/giây): 100
  • Động cơ (HP): 8
 • YEH CHIUN YCH-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCH-10
  • Khả năng dập (tấn): 10
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 550x420
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 120
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 10
  • Tốc độ lên (mm/giây): 100
  • Động cơ (HP): 3
 • SERIES YCT-C50

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCT-C50
  • Khả năng dập (tấn): 50
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 700x600
  • Độ mở lớn nhất (mm): 500
  • Hành trình dập (mm): 350
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 180
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 14
  • Tốc độ lên (mm/giây): 180
  • Động cơ (HP): 15
 • SERIES YCT-C30

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Yeh Chiun
  • Model: YCT-C30
  • Khả năng dập (tấn): 30
  • Kích thước bàn làm việc (mm): 600x500
  • Độ mở lớn nhất (mm): 450
  • Hành trình dập (mm): 300
  • Tốc độ xuống (mm/giây): 170
  • Tốc độ tăng áp (mm/giây): 14
  • Tốc độ lên (mm/giây): 160
  • Động cơ (HP): 10
Giỏ hàng của tôi (0)