So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Máy cưa dầm
 • Máy cưa dầm CF-450M

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.2
  • Công suất trục chính (kW): 2.2
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 20
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 4115 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Chữ nhật : 320 x 300 mm
  • Khả năng cưa ở 60 độ: Chữ nhật : 320 x 380 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 330 mm , Chữ nhật : 320 x 450 mm
  • Kích thước (mm): 2150 x 1100 x 1100
  • Trọng lượng (kg): 900
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-530DMS

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 25
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 4570 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Phải: Chữ nhật : 350 x 370 mm , Trái: Chữ nhật : 350 x 370 mm
  • Khả năng cưa ở 60 độ: Chữ nhật : 350 x 240 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 360 mm , Chữ nhật : 350 x 530 mm
  • Kích thước (mm): 1760 x 2880 x 1900
  • Trọng lượng (kg): 1650
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-600AW

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 2.2
  • Công suất trục chính (kW): 7.5
  • Công suất làm mát (kW): 0.2
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 20
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 6900 x 54 x 1.6
  • Khả năng cưa: - Tròn: 600 mm , , - Chữ nhật : 600 x 600 mm
  • Kích thước (mm): 2250 x 3580 x 2360
  • Trọng lượng (kg): 4800
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-700DMS

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 1.5
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.2
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 25
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 5660 x 41 x 1.3
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Phải:Chữ nhật : 380 x 450 mm , Trái: Chữ nhật : 380 x 450 mm
  • Khả năng cưa ở 60 độ: Chữ nhật : 300 x 270mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 440 mm , , Chữ nhật : 400 x 7000 mm
  • Kích thước (mm): 1770 x 3350 x 2320
  • Trọng lượng (kg): 2500
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-260SW

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 20
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 3660 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa: - Tròn: 260 mm , , - Chữ nhật : 260 x 280 mm
  • Kích thước (mm): 1100 x 2180 x 1500
  • Trọng lượng (kg): 1200
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-800DMS

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 1.5
  • Công suất trục chính (kW): 5.5
  • Công suất làm mát (kW): 0.2
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 25
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 6740 x 41 x 1.3
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Phải:Chữ nhật : 550 x 520 mm , Trái:Chữ nhật : 400 x 520 mm
  • Khả năng cưa ở 60 độ: Chữ nhật : 400 x 340 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 600 mm , , Chữ nhật : 550 x 800 mm
  • Kích thước (mm): 1770 x 3350 x 2320
  • Trọng lượng (kg): 5200
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-500DMA

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 25
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 4755 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Phải:Chữ nhật : 320 x 350 mm , Trái:Chữ nhật : 320 x 350 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 325 mm , Chữ nhật : 320 x 500 mm
  • Kích thước (mm): 2900 x 2880 x 1650
  • Trọng lượng (kg): 2300
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-360SW

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 20
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 4430 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa: Tròn: 360 mm , Chữ nhật : 360 x 360 mm
  • Kích thước (mm): 1200 x 2270 x 1830
  • Trọng lượng (kg): 1600
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-260SW

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 20
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 3660 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa: Tròn: 260 mm , Chữ nhật : 260 x 280 mm
  • Kích thước (mm): 1100 x 2180 x 15000
  • Trọng lượng (kg): 1200
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-530HBM

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.75
  • Công suất trục chính (kW): 3.75
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 25
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 4570 x 34 x 1.1
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Chữ nhật : 300 x 350 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 330 mm , , Chữ nhật : 320 x 530 mm
  • Kích thước (mm): 2520 x 2280 x 1620
  • Trọng lượng (kg): 1950
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-350M

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.2
  • Công suất trục chính (kW): 1.5
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 35
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 3560 x 27 x 0.9
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Chữ nhật : 220 x 250 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: Tròn: 280 mm , , Chữ nhật : 270 x 410 mm (trái)
  • Kích thước (mm): 980 x 1800 x 1350
  • Trọng lượng (kg): 750
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Máy cưa dầm CF-350AM

  Liên hệ

  • Công suất thủy lực (kW): 0.2
  • Công suất trục chính (kW): 1.5
  • Công suất làm mát (kW): 0.1
  • Tốc độ lưỡi cưa (m/min): 35
  • Kích thước lưỡi cưa (mm): 3560 x 27 x 0.9
  • Khả năng cưa ở 45 độ: Chữ nhật : 220 x 220 mm
  • Khả năng cưa ở 90 độ: - Tròn: 280 mm , - Chữ nhật : 270 x 350 mm
  • Kích thước (mm): 1030 x 1800 x 1350
  • Trọng lượng (kg): 850
  • Xuất xứ: Đài Loan
Giỏ hàng của tôi (0)