So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Đầu máy khoan
 • KTK D-176

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: D-176
  • Khả năng khoan tối đa: 12
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 38
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 176
  • Số Trục: 2
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1.35
 • KTK D-315

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: D-315
  • Khả năng khoan tối đa: 12
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 55
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 315
  • Số Trục: 2-4
  • Tỉ lệ bước răng: 1:3.2
 • KTK U-300

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-300
  • Khả năng khoan tối đa: 9.5
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300
  • Số Trục: 4-14
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK T-121(C-9)

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: T-121(C-9)
  • Khả năng khoan tối đa: 8
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 24
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 121
  • Số Trục: 2
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK D-270

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: D-270
  • Khả năng khoan tối đa: 9.5
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 270
  • Số Trục: 2-4
  • Tỉ lệ bước răng: 1:3.75
 • KTK U-165

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-165
  • Khả năng khoan tối đa: 9.5
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 164
  • Số Trục: 2-10
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK U-270*450

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-270*450
  • Khả năng khoan tối đa: 11
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 450
  • Số Trục: 6-14
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK U-110

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-110
  • Khả năng khoan tối đa: 8
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 26
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 110
  • Số Trục: 2-6
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK U-120*300

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-120*300
  • Khả năng khoan tối đa: 11
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 300
  • Số Trục: 4-14
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK U-100*165

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: U-100*165
  • Khả năng khoan tối đa: 11
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 46
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 165
  • Số Trục: 3-8
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
 • KTK D-240

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: D-240
  • Khả năng khoan tối đa: 12
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 45
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 240
  • Số Trục: 2-4
  • Tỉ lệ bước răng: 1:3.2
 • KTK D-183

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: KTK
  • Model: D-183
  • Khả năng khoan tối đa: 12
  • Kích thước tối thiểu giữa 2 trục chính: 55
  • Kích thước tối đa giữa 2 trục chính: 183
  • Số Trục: 2
  • Tỉ lệ bước răng: 1:1
Giỏ hàng của tôi (0)