So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Miss Mi       0934611444
Miss Hiền     0963935548    
 

Chính sách bảo mật thông tin
Ngày đăng: 15:10:47 15-04-2016

I. BẢO MẬT THÔNG TIN  

- Khi làm việc với công ty chúng tôi, mọi thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật, không tiết lộ ra ngoài

- Bảo lưu thông tin, giữ liên lạc và tư vấn cho khách hàng khi cần thiết

- Hệ thống bảo mật thông tin khách hàng luôn được cập nhật và nâng cấp, do đó quý khách có thể yên tâm về thông tin riêng tư của mình

- Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi nếu có vấn đề bảo mật thông tin

II. DỮ LIỆU NHẬT KÝ VÀ COOKIE

Dữ liệu nhật ký và cookie.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin thay mặt Tổ chức của bạn thông qua Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP) và các số nhận dạng thiết bị hay trình duyệt khác, loại trình duyệt, hệ điều hành, dữ liệu sự cố, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang mà bạn truy cập trước và sau khi sử dụng Dịch vụ, ngày và giờ bạn truy cập, thông tin về các hoạt động của bạn (chẳng hạn như liên kết bạn nhấp và trang bạn xem) trong Dịch vụ cũng như thông tin về nhật ký máy chủ tiêu chuẩn khác.

Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)